สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

กรณีสมาชิกไม่สามารถรับบัตรเองได้ ต้องการให้เพื่อน หรือ บุคคลที่สมาชิกไว้ใจ เป็นผู้รับบัตรแทน ให้เขียนใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ให้ผู้รับแทน นำมารับแทนได้ ที่หน่วยสหกรณ์พบสมาชิกแต่ละหน่วย โดยโหลดเอกสารได้ที่ www.ssksrisaketcoop.com หน้าดาวน์โหลดเอกสาร
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 20/8/2561 9:41:20 180.183.197.152  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop