สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ตอบคำถาม| Home

ผ่านไปแล้วครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี,ร้อยเอ็ด,อำนาจเจริญ,ยโสธร,นครพนม และ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยุการบินเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมถึงเชิญ ท่านนายทะเบียนจังหวัด หัวหน้ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 10/10/2562 17:26:55 183.89.82.133  


ประธานกล่าวเปิดงาน

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 10/10/2562 17:28:1027.145.208.42


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

ภาพประชุมใหญ่ 2562

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 10/10/2562 17:29:23183.89.82.133


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop