สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะให้สหกรณ์นำเงินปันผล เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือ ต้องการซื้อหุ้น ให้เขียนคำร้องทั่วไป ส่งมาที่สหกรณ์ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 นี้เท่านั้น เพื่อที่ทางสหกรณ์จะได้เตรียมข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการนำเงินปันผล และเฉลี่ยคืนเข้า ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์นำเข้าดังกล่าว สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก (ท่านใดที่เคยเขียน ตอนสหกรณ์พบสมาชิก ไม่ต้องเขียนใหม่ครับ)

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 4/9/2561 19:14:41 124.121.207.254  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop