สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

กองทุนล้านที่ 2 มีการแจ้งปรับปรุงเบี้ยเรียกเก็บ จากเดิม 3350 เป็น 3750 ซึ่งสหกรณ์ได้แจ้งหักเก็บจากเงินปันผลสมาชิก ด้วยยอด 3350 นั้น ทางสหกรณ์จะส่งหนังสือเรียกเก็บเพิ่มไปยังสมาชิกที่ทำประกันกองทุนล้านที่2 เพื่อมาชำระยอดที่เหลือ 400 บาท ทางสหกรณ์ต้องขออภัยไปยังสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากพึ่งได้รับการแจ้งมาจากกองทุนครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 22/10/2561 9:35:44 180.183.197.200  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop