สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home


จากคุณ เมื่อวันที่  


เรียนแจ้งสมาชิกชิก ที่ไม่สามารถกดเงินได้ โดยทางตู้เอทีเอ็มแจ้งว่า ระบบขัดข้อง หรือ ไม่สามารถทำรายการได้ จากปัญหาที่ทางสหกรณ์ได้เจอครับ
1.สมาชิกใช้บัตรตัวเดิมที่ไม่ใช่ของบัตรที่ทางสหกรณ์ทำใหม่กับทางธนชาต
2.สมาชิกเปลี่ยนรหัสบัตรใหม่ จาก 6 หลัก เป็น 4 หลัก ซึ่งทางระบบจะไม่เปลี่ยนรหัสให้
3. วงเงินในบัตรไม่เพียงพอต่อการกด
4. ระบบที่ตู้เอทีเอ็มที่สมาชิกกด มีปัญหา
5. ระบบมีปัญหาบางช่วงเวลา

จากเหตุการณ์ทั้งหมด เราพยายามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด
หากสมาชิกท่านใดยังไม่สามารถกดเงินได้อีก รบกวนถ่ายรูปหน้าบัตรเอทีเอ็ม และ รหัสซองพิน ส่งมาทาง Facebook สหกรณ์ เพื่อทำการตรวจสอบรายการให้ครับ ขอบคุณครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 22/10/2561 12:11:15180.183.197.200


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop