ตอบคำถาม| Home

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
ตามที่สมาชิกได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทไทยสมุทรเพื่อใช้กรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้นั้น
หากท่านใดประสงค์จะขอยกเลิกการทำประกันดังกล่าว โปรดยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบหลักประกันเงินกู้ หากมีหลักประกันครอบคลุมวงเงินกู้แล้วสหกรณ์จะทำการยกเลิกประกันของไทยสมุทรให้
โดยให้ยื่นความจำนงภายในวันที่ 17. ตุลาคม 2562. หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าท่านประสงค์ต่อกรมธรรม์ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 15/10/2562 13:58:58 183.89.82.160  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop