ตอบคำถาม| Home

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ประชุมเชิงวิชาการและแนะนำกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง เป็นวิทยากรพูดเรื่อง พรบ.สหกรณ์สหกรณ์ และท่านดาบชัย โพธิ์สุวรรณ พูดความเป็นมาของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 18/10/2562 10:53:20 1.46.166.69  


ประชุมเชิงวิชาการ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 18/10/2562 10:54:501.46.166.69


ประชุมเชิงวิชาการ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 18/10/2562 10:56:181.46.166.69


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop