สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

ขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการรับฝาก - ถอนเงินสหกรณ์
เพื่อเป็นการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของการรับฝากเงินของสมาชิก สหกรณ์ขอกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงดังรายละเอียดที่ปรากฎด้านล่างนี้
โดยขั้นตอนดังกล่าวจะเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562. เป็นต้นไป
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 6/6/2562 13:01:27 1.46.107.239  


เพิ่มเติม เพื่อความเด่นชัด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 6/6/2562 14:24:50180.183.197.90


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop