สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ตอบคำถาม| Home

#สหกรณ์พร้อมเปิดให้บริการสินเชื่อสมาชิก ตามระเบียบเงินกู้ใหม่แล้วครับ โดยสมาชิก สามารถส่งเรื่องขอกู้ผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว
ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดการปรับปรุงระบบการคำนวณเงินกู้ใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้นั้น โดยมีการกำหนดวันแล้วเสร็จในวันที่ 8 มกราคม 2564 ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ปรับปรุงแก้ไขระบบงานแล้วเสร็จก่อนวันดังกล่าว และได้ทำการทดสอบระบบเสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอแจ้งเปิดให้บริการก่อนวันที่กำหนด ครับ ขอบคุณครับ #พร้อมแล้วเงินกู้ตามระเบียบใหม่

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 6/1/2564 10:59:57 183.89.80.190  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop