สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

สหกรณ์สีขาว
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 10:28:52 61.7.178.31  


คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้อนรับคณะผู้มาประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาลรอบแรก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 14:42:24183.89.81.49
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 14:42:55183.89.81.49
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 14:43:56119.42.68.185


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document