ตอบคำถาม| Home

หลังจากได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล ในหลัก 4 5 7 8 ผ่านไปแล้วด้วยดีนั้น วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำข้อมูลเพื่อต้อนรับการประเมิน ได้ประชุมเตรียมแผนความพร้อม
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 15:16:40 119.42.68.185  
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 15:19:01119.42.68.185


เตรียมรับ ข้อ 1,2,3,6,9
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 15:20:30119.42.68.185


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม