สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

คณะกรรมการเข้าประเมินสกรณ์สีขาว หมวดที่ 1,2,3,7,9

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/7/2561 9:28:07 183.89.83.8  
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/7/2561 9:28:27183.89.83.8
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/7/2561 9:29:04183.89.83.8


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
Untitled Document