ตอบคำถาม| Home

3.1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3.2 ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วน
3.3 การจัดให้มีช่องทางการบริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทะิผล
3.4 การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
3.5 ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล
3.6 การพัฒนาผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถและมีใจให้บริการ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 11:45:32 61.7.178.31  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม