ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท
13/12/2562
     
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2562
13/12/2562
     
ประชุมกรรมการดำเนินการ ชุดที่33 ครั้งที่4/2562
เนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือน และนำร่างระเบียบสหกรณ์ที่แก้ไข นำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการ
- เกี่ยวกับการกู้เงิน
- เกี่ยวกั
12/12/2562
     
ประชุมกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีวาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียงสหกรณ์ทั้งฉบับ เพื่อให้อ่านง่าย และเข้าใจง่าย โดยมีสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย
9/12/2562
     
สหกรณ์ได้นำเงินใหม่เข้าระบบสหกรณ์ ตาม "โควตาจังหวัดศรีสะเกษ หนังสือ สลค. ที่ ว.347/2559 "
บัญชีรายละเอียดการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแ
6/12/2562
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]             
www.sskcoop.com