สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
บัตรเอทีเอ็มสหกรณ์
 
 
ร้องเรียนการให้บริการ
 
 
สมัครล้านที่2 สมทบบิดามารดา ด่วนที่สุด!!
 
 
เข้าระบบสมาชิกออนไลน์
 
 
ตรวจสอบหลักค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document