สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ติดต่อผ่านชื่องทางอื่น
 • ผ่านไลน์สหกรณ์ ได้ที่ : @sskcoop
 • ผ่านทาง Facebook :https://www.facebook.com/sskhcoop

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   


  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
  ออมทรัพย์ธรรมดา
  3.75%
  ออมทรัพย์พิเศษ
  4.0%
  ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
  3.9%

   

   


  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
   
  นายปัญญา พละศักดิ์
  ประธานกรรมการ
   
  - ระเบียบ--ข้อบังคับสหกรณ์
  - รายชื่อผู้แทนสมาชิก
   
   
   
  Untitled Document