สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
 
หัวเรื่อง มอบเงินสงเคราะห์ให้ทายาท 13 กพ. 58 ที่ผ่านมา

 คณะกรรมการ ฌกส. มอบเงินสงคราะห์ให้กับญาติผู้เสียชีวิต ที่นี่


ผู้ตั้งกระทู้ Admin     เวลา 2/16/2015 3:01:25 PM


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
Untitled Document