สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
หัวเรื่อง กฏกระทรวงกำหนดอัตราเงืนค่าสมัคร

 กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์


ผู้ตั้งกระทู้ Admin     เวลา 3/9/2015 5:17:23 PM


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
Untitled Document