สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
หัวเรื่อง ประชุมใหญ่ประจำปี 2557

 ฌกส. เชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษจำกัด ในวันที่ 27 มีนาคม 2558


ผู้ตั้งกระทู้ Admin     เวลา 3/9/2015 5:24:39 PM

 


     เอกสารเพิ่ม

จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 3/9/2015 5:35:55 PM 

 


     เอกสารเพิ่ม

จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 3/9/2015 5:37:39 PM 

 


     เอกสารเพิ่ม

จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 3/9/2015 5:39:02 PM 


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
Untitled Document