สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
ลำดับที่
รายละเอียด
วันที่
เรียนสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบ. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษจำกัด ได้ออกใบเสร็จรั
23/10/2562
 
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ประชุมเชิงวิชาการและแนะนำกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พ
18/10/2562
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
ตามที่สมาชิกได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทไทยสมุทรเพื่อใช้กรมธรรม์ค้ำ
15/10/2562
 
ผ่านไปแล้วครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย
10/10/2562
 
เรียนแจ้งสมาชิกเพื่อทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในว
9/10/2562
 
แผนการจ่ายเงินปันผลสมาชิก ประจำปี 2562 สหกรณ์ได้กำหนดแผนการจ่ายเงินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ผ่านระบบเอ
9/10/2562
 
          หน้า [ 1 | 2 ]             
www.sskcoop.com
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- ระเบียบ--ข้อบังคับสหกรณ์
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
   
Untitled Document