สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
ลำดับที่
รายละเอียด
วันที่
00095
14/6/2562
00094
6/6/2562
00093
4/6/2562
00092
29/5/2562
00091
27/5/2562
00090
23/5/2562
00089
23/5/2562
00088
23/5/2562
00087
23/5/2562
00086
10/5/2562
00085
10/5/2562
00084
3/4/2562
00083
3/4/2562
00082
3/4/2562
00081
3/4/2562
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]             
www.sskcoop.com
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
   
Untitled Document