สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด เปิดรับสมัครแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์ ประกาศรับสมัครแม่บ้านสหก
13/1/2563
     
13/1/2563
     
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 8 มกราคม 2563 และ ประชุมกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
เนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับ
-ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2562
- สถา
9/1/2563
     
ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศชลอ(หยุด)การจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในระหว่างวันที่ 1-7 มค.63 เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมให้เป็นไปตามระเบียบเงินกู้ที่กำหนดใหม่นั้น
1. ในขณะนี้สมาชิกสามารถขอรับแบบฟอร์มเงินกู้สาม
2/1/2563
     
ประชุมกรรมการประจำเดือน เรื่องระเบียบสหกรณ์ฉบับใหม่ ที่จะมีผลใช้วันที่ 8 มกราคม 2563 นี้
27/12/2562
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม