.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
ขั้นตอนกา่รเข้ารับบริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นะครับ สหกรณ์ได้จัดรูปแบบการเข้าใช้บริการของสมาชิก เป็นรอบๆนะครับ รอบละ 20 คน โดยจะเรียกตามแถวที่สมาชิกนั่งรอเข้ามาใช้บริการนะครับ13/10/2564
     
ซื้อหุ้นให้สมาชิก คนละ 300 บาท
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ซื้อหุ้นให้สมาชิกทุกคน คนละ 300 บาท
8/10/2564
     
แจ้งปิดระบบการกู้สามัญออนไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ
1/10/2564
     
รับสมัครผู้สอบบัญชีเอกชน ประจำปี 2565 ยื่นขอเสนอบริการ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
20/9/2564
     
แบบแสดงความจำนงรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี2564
7/9/2564
     
แจ้งเลื่อนวันเปิดระบบโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นวันที่ 6 กันยายน 2564
1/9/2564
     
ประกาศเลื่อนวันสรรหากรรมการชุดที่ 35
31/8/2564
     
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่35
31/8/2564
     
รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35
13/8/2564
     
ลดเสี่ยง ลดสัมผัส ถอนเงินผ่านระบบสมาชิกออนไลน์
-ลดการสัมผัสตัวเงิน
-ลดการเดินทาง
-ลดสัมผัสสมาชิกด้วยกัน

ทางเลือกสำหรับสมาชิกที่สหกรณ์บริการในรูปแบบการโอนเงินออนไลน์ จากบัญชีออมทร
4/8/2564
     
สหกรณ์ได้นำเงินเดือนใหม่ เข้าระบบสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินผ่านระบบสมาชิกออนไลน์
30/7/2564
     
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ เริ่ม 1 สิงหาคม 2564
19/7/2564
     

สหกรณ์ได้กำหนดวันที่ให้บริการสมาชิก สำหรับการโอนเงินเข้าออกระหว่างบัญชีสมาชิกสหกรณ์ บัญชีออมทรัพย์ ไปยัง บัญชีพิเศษ หรือ พิเศษ ไปยัง บัญชีออมทรัพย์ โดยจะเปิดให้บริการผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ ในวันที
19/7/2564
     
ขั้นตอนการโอนเงินผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ เริ่มใช้ 16 ก.ค.2564
6/7/2564
     
เปิดให้ใช้ระบบสมาชิกออนไลน์ โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น 13 ก.ค.64
5/7/2564
     
ตารางพิจาณาเงินกู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
5/7/2564
     
ตารางพิจาณาเงินกู้ประจำเดือนมิถุนายน 2564
18/6/2564
     

รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
อายุไม่เกิน 60 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด หรือ
2. เป็นสมทบ บิดา มารดา คู่สมรส
15/6/2564
     
11/6/2564
     
เนื่องจากทางธนาคารธนชาต เป็นธนาคารที่ได้เราได้ทำสัญญาการใช้เอทีเอ็มร่วมกับสหกรณ์ ได้ทำการแจ้งยกเลิกสัญญานั้น ทำให้สมาชิกที่ถือบัตรเอทีเอ็มในการทำธุรกรรมฝากถอน บัญชีออมทรัพย์ไม่สามารถทำได้รายการ ซึ่งมี
1/6/2564
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]             
www.sskcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม